9 คุณสมบัติที่พนักงานขายทุกคนต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จ

อาชีพพนักงานขาย (Sales) ถือเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่หลายๆ ท่าน เพราะทั้งดูดีมีสเน่ห์ มักจะเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่จะค่อยเข้าไปแนะนำสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ แถมรายได้ที่ได้จากตำแหน่งงานนี้ก็สูงไม่ใช่เล่นๆ เลยหล่ะครับ แล้วท่านผู้อ่านทราบกันหรือปล่าวครับว่า… คุณสมบัติที่พนักงานขายต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จนั้นมีอะไรบ้าง? บทความนี้จะพาทุกท่านไปพบกับคำตอบกันครับ

9 คุณสมบัติที่พนักงานขายต้องมี!!

1. มีทักษะการขายที่ดี 

พนักงานขายที่ดีจะต้องมีบุคลิกภาพการแต่งกายที่ดี, สื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้อย่างเป็นระบบ, มีความสามารถในการแบ่งเวลาและตัดตารางเวลาท่ำยืดหยุ่น, พูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน, นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างคล่องแคล้ว, ปิดการขายอย่างตรงไปตรงมา, เก่งในเรื่องของการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์อันดีของทั้งสองฝ่ายและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือ มีใจรักในงานรักษาฐานลูกค้าเก่าและดูแลลูกค้าใหม่ในทุกๆ ด้าน

2. หิวกระหายในการทำยอดขาย

นักขายที่ไม่กระหายความสำเร็จหรือทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนนั้นมีอยู่มากมาย ทำให้พวกเขาไม่สามารถก้าวข้ามเรื่องฐานะหรือชนชั้นและตำแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งๆ ที่อาชีพนี้ตั้งอยู่ในคอนเซ็ป “ทำมากได้มาก” ดังนั้นนักขายที่ประสบความสำเร็จจะต้องตั้งอยู่บนความหิวกระหายต่ออำนาจและเงินตรา ย้ำนะครับว่าถ้าไม่อยากรวยก็ไปทำงานเซเว่นหรือเคเอฟซีเถอะ แต่ที่ผมจะบอกคือต้องกระหายอำนาจและเงินตราในทางที่สุจริต มีจริยธรรมที่ดี ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนั่นเองครับ

3. ตั้งคำถามและขี้สงสัย

ธรรมชาติของคนขี้สงสัย เป็นสิ่งที่ดีกับอาชีพนักขาย โดยเฉพาะการตั้งคำคามกับ “ลูกค้า” ว่าพวกเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร? งบการเงินมากน้อยแค่ไหน? มีปัญหาอย่างไร? ต้องการตัวช่วยแบบไหน? แล้วจึงแนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ตรงต่อความต้องการชองลูกค้าครับ 

4. ปรับตัวเก่ง 

การปรับตัวไม่ใช่แค่ในเรื่องของงานและอารมณ์ ตัวพนักงานขายจะต้องปรับตัวให้ได้ตามกลยุทธขององค์กร เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี  คอยติดตามข่าวสารในธุรกิจที่องค์กรดำเนินอยู่ เพื่อให้บรรลุยอดขายในอนาคตนั้นเองครับ 

5. มีความรู้ความเข้าใจในสินค้าและบริการอย่างถ่องแท้

พนักงานขายจะต้องสามารถแนะนำสินค้าและบริการที่นำมาเสนอขายให้กับลูกค้าได้ทุกระเบียบยนิ้ว อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าได้จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้น

6. รู้จักวางแผนและตั้งเป้าหมาย 

การวางแผนและตั้งเป้าหมายในการทำงาน จะช่วยทำให้เรากำหนดแผนการการทำงานและกระตุ้นตัวผู้ขาย ควรตั้งคำถามกับตนเองดูว่า ปัจจุบันเราต้องการอะไร? เป้าหมายของบริษัทคืออะไร? และเราจะทำอย่างไรถึงจะบรรลุป้าหมายนั้นๆ ได้

7. รักในการให้บริการ 

มีใจรักในการให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องรู้จักเป้าหมายและวางเป้าหมายและกำหนดแผนการการทำงานได้ การวางตัวและบริการด้วยใจรักจะช่วยให้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้ครับ

8. มีความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะคาดความรับผิดชอบย่อมเกิดความเสียหายต่อเครดิตและความเชื่อมั่นทางธุรกิจไม่ใช่แค่กับตัวพนักงานขาย แต่จะส่งผลกับทั้งองค์กร ความรับผิดชอบจึงไม่ใช่เพียงแค่ทำงานและส่งมอบตามที่ได้รับเท่านั้น ต้องรับผิดชอบเวลาที่มีข้อผิดพลาดและหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้นให้สำเร็จลุล่วง 

9. มีวินัยและตรงต่อเวลา

เรื่องนี้สำคัญยิ่งกว่านักขายที่สื่อสาร เสนอขายเก่งๆ เสียอีกครับ ความมีวินัยสามารถทำให้การทำงานเป็นระบบได้อย่างดีเยี่ยม วางแผนการติดตามงานได้สม่ำเสมอ สามารถแบ่งเวลาในการทำงานโดยเฉพาะการเข้าพบลูกค้าได้อย่างเป็นระบบระเบียบครับ

และนี้คือ “9 คุณสมบัติที่พนักงานขายทุกคนต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จ” ที่จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงความสำคัญของคุณสมบัติเหล่านี้ที่จะส่งผลต่อทั้งยอดขายและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ เราหวังว่าบทความน้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ ท่านนะครับ

Previous Post
Next Post