หลักแนวทางการคิดในการเป็นผู้จัดการบริษัท

เคยนึกสงสัยกันมั้ยหล่ะครับว่า… ตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารนั้นเค้าทำอะไรกันบ้าง? แล้วการเป็นผู้จัดการที่ดีนั้นเป็นอย่างไร? บทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปรู้จักกับหลักแนวทางการคิดของผู้จัดการบริษัทต่างๆ ว่าต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง และเพื่อเป็นแรงกระตุ้นพร้อมกับแนะนำผู้จัดการบริษัทมือใหม่ที่กำลังจะได้ตำแหน่งนี้ ได้ตระหนักถึงการเป็นผู้บริหารที่ดี เป็นตัวอย่างแก่ลูกน้อง ประเมินผลงานด้วยความยุติธรรมอย่างแท้จริงครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปค้นหาคำตอบกันเล๊ย!!

ผู้จัดการที่ดี คืออะไร ?

ผู้จัดการหรือผู้นำที่ดี คือ ผู้ที่สามารถบริหาร จัดการ ชักจูงนำพาคนภายในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

8 หลักแนวคิดในการเป็นผู้จัดการที่ดี

ผู้บริหารหรือผู้จัดการที่ดีควรมีทักษะและแนวคิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. มีภาวะผู้นำ ผู้บริหารต้องมีศิลปะในการครองใจพนักงานและสามารถจูงใจให้ร่วมมือให้การสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้จะต้องคอยเป็นแรงผลักดัน ประสานความเข้าใจของทุกฝ่ายและบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

2. ยุติธรรมและมีเมตตาธรรม ไม่มีอคติ คือลำเอียงด้วยความชังหรือรัก ไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การตำหนิหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาต้องลงโทษด้วยเมตตา ไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธแค้นส่วนตัว ต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ต้องรู้จักแสดงน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้องในโอกาสอันสมควร 

3. ต้องอยู่บนหลักเหตุผลและความถูกต้อง ในการทำงานถ้ามีหลักการที่ชัดเจน การทำงานก็จะง่าย สะดวก เร็วขึ้น มีความเป็นธรรม และตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้แม่นยำ

4. เป็นนักคิดและวิเคราะห์ที่ดี ผู้จัดการที่ดีต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดระบบความคิดให้เชื่อมโยง มองถึงองค์กรรวมของสิ่งที่จะแก้ไขและพัฒนา รวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจน และสามารถวางแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีต้องมีวิสัยทัศน์ ผู้จัดการที่ดีจะต้องมีความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะต้องมีสายตาที่กว้างไกลที่จะนำพาองค์กรพัฒนาไปได้อย่างราบรื่น  ทั้งจากประสบการณ์และความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้นั้นเอง

6. รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย เพราะการมีข้อมูลที่ดีช่วยให้การตัดสินใจถูกต้อง แม่นยำขึ้น จึงต้องรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล กระตือรือร้นอยู่เสมอ เป็นนักอ่าน ขยันใฝ่หาความรู้ ช่างสังเกต รู้จักฟัง

7. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ รู้บทบาทและอำนาจหน้าที่ของตน ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานในหน้าที่รับผิดชอบของคนอื่น

8. กล้าตัดสินใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำให้งานบรรลุเป้าหมาย หากขาดความมั่นใจ กลัวที่จะต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น จะทำให้หลายๆ อย่างไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งก่อนที่จะต้งตัดสินใจ ผู้จัดการต้องทราบถึงข้อมูลทั้งหมดเสมอ

2 สิ่งสำคัญที่ผู้จัดการบริษัทไม่ควรทำกับลูกน้อง

1. ขาดการเคารพให้เกียรติลูกน้อง เพราะการเอาแต่ชี้นิ้วสั่งแต่ไม่เคยสอน ไม่เคยไถ่ถามลูกน้อง จะทำให้การทำงานตรึงเครียดมากกว่าทำงานด้วยความสนุกสนาน ลองให้ความเคารพพวกเค้าและสร้างมิตรภาพภายในทีม เจอหน้าก็เริ่มด้วยการทักทาย ถามสารทุกข์สุกดิบกันบ้าง หากเจอปัญหาก็หันหน้ามาคุยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันมากกว่าปล่อยปัญหาสะสมจนยากจะแก้ไข หรือ หากเรามีลูกน้องที่อายุมากกว่าก็ลองให้เกียรติลูกน้องคนนั้น ด้วยการยกมือไหว้สวัสดี การทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มีความสุขในการทำงานและประสบความสำเร็จใจหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับ

2. ตำหนิผลงานที่ผิดพลาดต่อหน้าลูกน้องคนอื่น การเป็นหัวหน้างานที่ดีได้นั้น ต้องคำนึงเรื่องการพูดอยู่เสมอ เพราะคำพูด เมื่อพูดออกไปแล้วนั้น ยากที่จะหวนคืนกลับมา ดังนั้นจงคิดก่อนพูดทุกครั้งและอย่าใช้คำพูดที่ทำให้ลูกน้อง เสียหาย เสียหน้าหรือเสียความรู้สึกกันจะดีกว่าครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ “หลักแนวทางการคิดในการเป็นผู้จัดการบริษัท” ที่ดีที่เรานำมาฝากทุกๆ ท่านกันในวันนี้ เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านกันนะครับ

Previous Post
Next Post