ผู้จัดการทั่วไป ทำหน้าที่อะไรบ้าง

งานในองค์กรแต่ละองค์กร ทุกแผนกล้วนมีหน้าที่ที่สำคัญเหมือนกันทั้งหมด เพราะหากขาดทตำแหน่งใดไป การทำงานอาจจะเจอกับปัญหาได้ โดยเฉพาะตำแหน่งสมัครงาน general managerหรือที่เรียกว่าผู้จัดการทั่วไป เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอีกตำแหน่งหนึ่ง ที่ทุกองค์กรต้องมี แต่ว่าคนที่อยากจะทำงานนี้อาจจะยังไม่รู้ว่าตำแหน่งงานนี้ทำงานอะไรบ้าง รับผิดชอบอะไรบ้าง 

และการจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ดังนั้นเราจะมาดูรายละเอียดของงานในตำแหน่งนี้กันก่อน เผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้กับหลายคนที่ต้องการอยากจะทำงานในตำแหน่งนี้ให้มากกว่าเดิม 

หน้าที่หลักของผู้จัดการทั่วไป 

1.วางแผน ควบคุมงานทั้งหมด 

หน้าที่ของผู้จัดการทั่วไป เรียกว่าแทบจะทำครอบคลุมหมดทุกอย่างในองงค์กร ตั้งแต่การวางแผนงาน การควบคุมการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรตามที่ได้กำหนดเอาไว้ จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทั่วไปทั้งสิ้น 

2.การดูแลความเรียบร้อยของพนักงาน 

พนักงานทั้งหมดที่อยู่มาก่อน หรือเพิ่งเข้ามาใหม่ จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทั่วไปที่ต้องดูแล ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการทำงาน การดูแลความประพฤติของพนักงาน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ การตัดเตือน รวมถึงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วย เป็นต้น 

3.ดูแลสวัสดิการของพนักงาน 

การทำงานย่อมต้องมีสวัสดิการทุกองค์กร ดังนั้นการจะพิจารณาว่าพนักงานคนไหนที่ได้รับสวัสดิการดีหรือไม่ จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทั่วไปที่ต้องงดูแล 

4.ดูแลการสมัครงาน 

หากทางบริษัทจำเป็นต้องหาบุคลากรมาเพิ่ม ก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทั่วไปที่ต้องเลือกบุคลากรเข้ามา ตั้งแต่การสมัคร การสัมภาษณ์ หรือทั้งหมดนั่นเอง 

5.การแก้ไขปัญหาในองค์กร 

ปัญหาที่พบเจอได้บ่อยในการทำงานในองค์กรก็คือ ปัญหาระหว่างองค์กรกับลูกค้า ที่จะเป็นปัญหาสำคัญที่สุด ดังนั้นผู้ที่จะ สมัครงาน general manager จะต้องสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้ดีพอสมควร เพื่อให้การองค์กรเดินหน้าต่อไปได้ 

6.ดูแลบัญชีรายรับ จ่ายขององค์กร 

ในการเบิกจ่ายสินค้าต่างๆ ในองค์กร ผู้จัดการทั่วไป จะเป็นผู้ดูแลที่สำคัญที่สุด รวมถึงการเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในองค์กรด้วย 

คุณสมบัติของผู้จัดการทั่วไป 

  • จบสาขาที่เกี่ยวข้องการการบริหาร เพื่อให้เข้าใจหลัการบริหารในองงค์กร ผู้ที่จะเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้ได้ จะต้องผ่านการเรียนจบหลักสูตรปริญญามาก่อน 
  • มีความสามารถในการจัดการคน เรียกว่าผู้ที่จะเข้ามาทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล จะต้องมีทักษะในการจัดการกับคนมาก่อน หรือถ้ามีประสบการณ์มาก่อนก็จะยิ่งได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น การเป็นประธานสโมสรในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
  • มีความสามารถในการทำบัญชี 
  • การทำงานบัญชีต้องใช้ความละเอียดพอสมควรน ฉะนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ได้ ต้องเข้าใจหลักการทำบัญชีมาก่อน จะได้ไม่เกิดปัญห่าในการทำงาน หากเกิดทำบัญชีผิดพลาดขึ้นมา ปัญหาอีกหลาอย่างจะตามมาทันที 
  • ใช้เทคโนโลยีเป็น โดยเฉพาะโปรแกรมที่เกี่ยวกับการจัดการบุคลากร ที่ถือว่าเป็นโปรแกรมสำคัญในการจัดการที่ผู้จัดการทั่วไปต้องได้ใช้ รอบถึงโปรแกรมออฟฟิศทั้งหลาย 

ตอนนี้เราก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับการ สมัครงาน general manager หากท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับงานตำแหน่งนี้ ลองดูว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ มีคุณสมบัติในข้อใดบ้างที่ต้องทำเพิ่มเติม เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด และเป็นตัวเลือกขององค์กรต่างๆ  

Previous Post
Next Post