พนักงานขาย

ความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบของการขายโดยพนักงานขาย
ความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบของการขายโดยพนักงานขาย

“พนักงานขายหรือฝ่ายขาย (Sale)” เป็นงานและตำแน่งที่มีความสำคัญในบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะลูกค้าเงินทุนและกำไรของบริษัทหลักๆ จะขึ้นอยู่แนวทางของฝ่ายขายที่จะกำหนด สนองเป้าหมายของคณะผู้บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์และผลกำไรสูงสุดในแก่บริษัทนั้นเอง หากพนักงานขายหรือฝ่ายขายไม่เก่งพอ หาลูกค้าไม่ได้ ก็เป็นเรื่องยากที่บริษัทจะทำเงินได้ บทความนี้จึงขออนุญาตพาทุกๆ ท่านที่สนใจในตำแหน่งพนักงานขายมาทำความรู้จักกับ “ความสำคัญ” และ “หน้าที่รับผิดขอบ” ของพนักงายขาย (Sale) ให้ได้รู้จักกันครับ ความสำคัญและหน้าที่ของพนักงานฝ่ายขาย ตำแหน่งพนักงานขาย มีหน้าที่ในการสื่อสารกับลูกค้าทั้งในเรื่องของการอธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ลูกค้า พร้อมกับเสนอขายผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กร หากบริษัทมีพนักงานที่เก่ง จะช่วยให้องค์กรมีฐานลูกค้ามากขึ้น ควบคู่ไปกับความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกลับสู่บริษัทนั้นเองครับ คุณลักษณะของพนักงานขายที่ดี 1. มองเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องท้าทาย พนักงานขายที่ดีจะต้องมองว่าเป้าหมายอดขายเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในงานขายให้มากขึ้น คอยผลักดันตนเองให้พยายามค้นหาเทคนิคและวิธีการขายต่างๆ ที่เหมาะสมทั้งกับสไตล์ของตนเองและลูกค้าแต่ละราย เพื่อพิชิตยอดขายให้ได้ตามที่เป้าหมายกำหนด  2. ค้นหาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก การขายที่ดีจะไม่เริ่มต้นนำเสนอขายโดยทันที แต่จะเป็นการค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้า โดยการใช้คำถาม พูดคุยและการแนะนำ เพื่อรับฟังถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากสินค้าและบริการ แล้วจึงค่อยนำเสนอสิ่งที่เรามีและคิดว่าเหมาะสมตรงความต้องการซื้อของลูกค้ามากที่สุด หากทำแบบนี้โอกาสในการขายก็จะสูงขึ้น เนื่องจาก เราได้รับทราบความต้องการจริงๆ ของลูกค้าและลูกค้าก็ได้ประโยชน์จากสินค้าที่ตรงตามความคาดหวังมากที่สุด ทำให้เกิดบรรยากาศ “Win-Win” ทั้งสองฝ่ายนั้นเอง 3. พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ นอกจากเทคนิคการขายที่แพรวพราว สิ่งที่ต้องคอยปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นั้นก็คือ…