อาการของผู้สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเท้าแบน หรือภาวะเท้าแบน

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่ประสบภาวะเท้าแบนไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาหากไม่ได้มีอาการเจ็บปวดใดๆ ที่เท้า อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เกิดภาวะเท้าแบน ควรไปพบแพทย์ หากมีอาการต่อไปนี้ 

 • รู้สึกเจ็บฝ่าเท้าแม้จะสวมรองเท้าที่ใส่สบายและรองรับเท้าแล้ว 
 • รู้สึกเจ็บที่อุ้งเท้าและส้นเท้า 
 • ฝ่าเท้าด้านในบวมขึ้น 
 • ยืนไม่ค่อยได้ หรือเคลื่อนไหวทรงตัวบนเท้าลำบาก 
 • เจ็บหลังและขา 
 • รองเท้าที่เคยสวมได้ ไม่สามารถสวมได้ และชำรุดเร็วเกินไป 
 • เท้าแบนมากยิ่งขึ้น 
 • ฝ่าเท้าอ่อนแรง รู้สึกชา หรือเกิดอาการฝ่าเท้าแข็ง 

สาเหตุของโรคเท้าแบน หรือภาวะเท้าแบน 

 • เกิดจากความผิดปกติตั้งแต่เกิด หรือกระดูกเท้ายังเจริญไม่เต็มที่เมื่ออยู่ในครรภ์ รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
 • เนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่ยึดเชื่อมกัน เช่น โรคหนังยืดผิดปกติ ( Ehlers-Danlos Syndrome) หรือกลุ่มอาการที่ข้อต่อหย่อน (Joint Hypermobility Syndrome) 
 • มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เช่น โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) ความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง (Spina Bifida) หรือโรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy) 
 • เนื้อเยื่อที่เชื่อมกันตรงฝ่าเท้ายืดและอักเสบ 
 • เอ็นข้อเท้าที่ยึดขาส่วนล่าง ข้อเท้า และตรงกลางฝ่าเท้าเกิดการอักเสบ (Posterior Tibial Tendon Dysfunction) 
 • กระดูกหักหรือกระดูกงอกผิดที่ 
รองเท้าสุขภาพ

ผู้สุ่มเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเท้าแบน หรือภาวะเท้าแบน 

 • ผู้ที่บุคคลในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นภาวะเท้าแบน 
 • ผู้ที่เล่นกีฬาหรือต้องทำกิจกรรมหนักๆ อันส่งผลให้เท้าและข้อเท้าเสี่ยงได้รับบาดเจ็บ 
 • ผู้ป่วยโรคอ้วน เนื่องจากเอ็นที่รองรับอุ้งเท้าต้องแบกน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถทรงตัวได้ 
 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เนื่องจากโรคนี้จะส่งผลต่อเลือดที่ไหลไปเลี้ยงเอ็นที่เท้า 
 • ผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานส่งผลต่อเส้นประสาทที่เท้า และยังทำให้เส้นเอ็นอ่อนแรง 
 • สตรีมีครรภ์ เนื่องจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากฮอร์โมนทำให้เอ็นยึดข้ออ่อนนุ่มขึ้น 
 • ผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์ เนื่องจากโรคนี้ส่งผลต่อข้อต่อหรือทำให้เอ็นอ่อนแอลง 
 • ผู้ที่อายุมาก เนื่องจากเส้นเอ็นจะเสื่อมและยืดออกตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น 
 • ผู้สูงอายุที่ล้มหรือได้รับบาดเจ็บที่ร่างกาย 
 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อ 

อย่างไรก็ตาม โรคนี้ก็ยังพอมีวิธีรักษาให้หายได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วย นั่นก็คือ การสวมใส่ รองเท้าสุขภาพ สำหรับคนเท้าแบน ซึ่งการสวมใส่รองเท้าสุขภาพสำหรับคนเท้าแบนจะช่วยให้คุณเจ็บปวดน้อยลง และรองเท้าสุขภาพสำหรับคนเท้าแบนยังช่วยให้อาการไม่แย่ลงไปกว่าเดิมอีกด้วย 

Previous Post
Next Post